Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
СТОЛИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ Словарь компьютерных терминов СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЬІ ТЕРМИНОЛОГИИ ТЯЖЕЛОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ГЛОСАР НА ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ В НЕМСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
ГРАНИЦАТА/ Серия Обществени комуникации, кн.12 /
Краткий русско-болгарский словарь–справочник (термины и определения основных понятий в области автомобилестроения и приборостроения)
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЬІ ТЕРМИНОЛОГИИ ТЯЖЕЛОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
Словарь компьютерных терминов
АТРИБУТИВНА И ПРЕДИКАТИВНА ФУНКЦИЯ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА В БИБЛЕЙСКИТЕ ЦИТАТИ В СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ (ГИМ, СИН. 478) – С ОГЛЕД НА ХРИСТИЯНСКАТА КОНЦЕПТОСФЕРА
Ефектите на социалните мрежи в ерата на постистината Социални мрежи и демокрация
Глосар на фразеологични единици в немския и българския език
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Романът “Животът на Александър Македонски” unimedia 151
„Дафнис и Хлоя“ Лонг Силата на съдбата и любовта unimedia 259
Тази - която- не - бива- да - се - назовава unimedia 436
Алфонс Муха Сецесион unimedia 439
Гео Милев unimedia 319
Стихотворения за малки и големи unimedia 676
Религиите в България. В земите на Тракия и Родопите unimedia 787
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика