Литермедия е електронно издание на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Избор на редактора
МИЗЕРНО ЗАЕКВАНЕ… ИЛИ МЪЛЧАНИЕ?! ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД – ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ 	ЛЕКСИКА ЗА НАЗОВАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МЪЧЕНИЕ В СЛАВЯНСКИЯ ПРЕВОД НА ПРОЛОГА Учебно помагало по дисциплината „Германистична лингвистика IV част (Текст и стил)“.Ново, преработено и допълнено издание на MODUL STIL Учебно помагало по дисциплината „Съвременен английски език II част (морфология)“
Препоръчани материали от библиотеката на ЛитерМедия
СТРАТЕГИИ ЗА ОТКАЗИ, ИЗПОЛЗВАНИ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪС СЪБЕСЕДНИЦИ ОТ ПО-НИСЪК СТАТУС
РАЗЛИЧНАТА ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА МЕЖДУ ВОЙНИТЕ
АРМЕНЦИТЕ В КУЛТУРАТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ШУМЕН
ДРАМАТУРГИЧНОТО: АСПЕКТИ НА КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ (Теоретичен обзор)
МЕТАКОГНИТИВНИТЕ СТРАТЕГИИ КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК
СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИЯТ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛЕКСИКА НА СТУДЕНТИТЕ РУСИСТИ
ЕТНОГРАФСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ И МЯСТОТО НА ХРАНАТА КАТО НЕЙНА ПРЕДМЕТНА ЗОНА НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Творческо писане – някои по-интересни публикации
Заглавие Качено от Преглеждания
Сантиментално пътешествие в три града и поне шест любовни истории unimedia 204
Марта Греъм - революцията в съвременния танц unimedia 199
Поп и джаз музика в България unimedia 443
Фентъзи и приключения в българския тийнроман на Силвия Ръженкова „Изпитът“ unimedia 649
Преселението – пътят, от който връщане няма unimedia 376
СМЪРТТА ОТБЛИЗО unimedia 378
Блага Димитрова unimedia 614
Факултет по хуманитарни науки | Шуменски университет "Епископ Константин Преславки"

© Литермедия - всички права запазени
Статистика